Kosten    Lidmaatschap

Jaarlijkse contributie
De jaarlijkse contributie en het voorzieningen pakket wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De contributie voor 2022 bedraagt 20 euro per persoon (vanaf 18 jaar).

Kinderen
Kinderen van leden tot 18 jaar zijn gratis lid, indien aangemeld bij de vereniging.

Entreegeld
Afhankelijk van uw leeftijd moet u eenmalig 'entreegeld' betalen bij lidmaatschap. Het entreegeld bedraagt het verschil in leeftijd vanaf 18 jaar maal de jaarlijkse contributie.