Wat bieden wij?    Voorzieningen pakket

Leden van de begrafenisvereniging hebben recht op het voorzieningenpakket van de vereniging zoals die geldt op de datum van overlijden. Dit voorzieningenpakket heeft momenteel een maximale waarde van 2125 euro en bestaat uit:

- de begeleiding door de uitvaartverzorger bij begrafenis of crematie
- De laatste verzorging van het lichaam door eigen vereniging of een maximum vergoeding van 100 euro op gemaakte kosten
- gebruik van een (bed)koeling
- aangifte op het gemeentehuis
- gebruik van rouwauto (tot maximaal 175 euro)
- gebruik van een rouwauto, 2e transport (tot maximaal 140 euro)
- dragers voor het begeleiden van de kist
- een tegemoetkoming van 300 euro bij bestelling van een kist
- kosten van het kistloon
- gebruik rouwkamerinrichting
- Avond, nacht, zaterdag en zondagtoeslag
- Kruisje
- Condoleance register

Leden die verhuisd zijn naar elders kunnen lid blijven .
Bij overlijden keren wij uit aan de nabestaande 1150 euro, na het verstrekken van een kopieoverlijdensakte. Onze vereniging verricht in deze situatie geen werkzaamheden.

Eventuele bijkomende kosten, die niet in het pakket zitten:
- rouwcirculaires (post)
- advertentie in de krant
- extra kosten van de kist (meerkosten boven 300 euro)
- rouwboeketten, bloemstukken
- kerkdienst/grafrecht/grafsteen
- graf delven
- kosten crematie
- volgauto's

Voor dergelijke kosten, die niet in het voorzieningen pakket van de begrafenisvereniging zijn opgenomen, kunt u zich eventueel verzekeren (met een vast uitkeringsbedrag) bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet u zelf doen en kunt u helaas niet via onze vereniging regelen.