Wat bieden wij?    Voorzieningen pakket

Leden van de Uitvaartvereniging hebben recht op het voorzieningenpakket van de vereniging zoals die geldt op de datum van overlijden. Dit voorzieningenpakket heeft momenteel een maximale waarde van 2200,- euro en bestaat uit:

- De begeleiding door de uitvaartverzorger bij begrafenis en crematie, vereningsvergoeding 800,- Euro
- De laatste verzorging van het lichaam door eigen vereniging of een maximum vergoeding van 100,- euro op gemaakte kosten
- gebruik van een (bed)koeling
- aangifte op het gemeentehuis verenigingsvergoeding 25,- Euro
- gebruik van rouwauto verenigingskorting 175,- Euro
- een tegemoetkoming van 300 euro bij bestelling van een kist
- kosten van het kistloon
- gebruik rouwkamerinrichting
- Avond, nacht, zaterdag en zondagtoeslag
- Kruisje
- Condoleance register
- Thanatopraxie vereniginsvergoeding 100,- Euro
Leden die verhuisd zijn naar elders kunnen lid blijven .
Bij overlijden keren wij uit aan de nabestaande 1150 euro, na het verstrekken van een kopieoverlijdensakte. Onze vereniging verricht in deze situatie geen werkzaamheden.

Eventuele bijkomende kosten, die niet in het pakket zitten:
- rouwcirculaires (post)
- advertentie in de krant
- extra kosten van de kist (meerkosten boven 300 euro)
- rouwboeketten, bloemstukken
- kerkdienst/grafrecht/grafsteen
- graf delven
- kosten crematie
- volgauto's

Voor dergelijke kosten, die niet in het voorzieningen pakket van de Uitvaartvereniging zijn opgenomen, kunt u zich eventueel verzekeren (met een vast uitkeringsbedrag) bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet u zelf doen en kunt u helaas niet via onze vereniging regelen.